11 listopada – Światowy Dzień Modlitwy

11 listopada przypada Światowy Dzień Modlitwy w Misji Wycliffe’a i Światowy Dzień Modlitwy o Prześladowany Kościół. Dołącz do chrześcijan na całym świecie i módl się o wierzących cierpiących z powodu swojej wiary w Chrystusa oraz o tych, którzy ciągle nie mają dostępu do Biblii.