Warsztaty

1. Oferujemy warsztaty dla katechetów i nauczycieli Szkółek Niedzielnych. Warsztaty mają na celu:

Są to zwykle parogodzinne lub jednodniowe szkolenia. Tematykę uzgadniamy z osobą zapraszającą, stosownie do potrzeb danej grupy nauczycieli.

2. Prowadzimy comiesięczne warsztaty (tzw. Przygotowania Szkółkowe) . Więcej informacji…

TERMINY NAJBLIŻSZYCH WARSZTATÓW

PRZYKŁADOWE TEMATY:

Zobacz też  SZKOLENIE PIN