Szkolenie „POZNAJ I NAUCZAJ” (PIN)

Aby poznało go następne pokolenie… (Psalm 78:6)

Szkolenie daje POZNANIE duchowych potrzeb dzieci i ciekawej metodyki, po to by skutecznie NAUCZAĆ.

PODSTAWOWE

Przygotowuje do ewangelizowania i nauczania dzieci Słowa Bożego, dając praktyczne narzędzia i obszerne wiadomości na temat: biblijnych podstaw ewangelizowania i nauczania, nauczania lekcji biblijnej, pracy z tekstem biblijnym, udzielania porady duchowej, wypracowywania dobrej dyscypliny na zajęciach, nauczania poprzez: wersety, pieśni, konkursy i zabawy, sporządzania pomocy wizualnych itp.
Ze szkolenia mogą skorzystać zarówno osoby początkujące, jak i pragnące udoskonalić swój warsztat.

1. Szkolenie PIN stacjonarne
Prowadzimy w Ustroniu lub Skoczowie, raz w roku przez cztery soboty, zawsze na przełomie listopada i grudnia.

Szczegółowe informacje o najbliższym PIN w Ustroniu

2. Szkolenie PIN wyjazdowe
Prowadzimy na zaproszenie. Zajęcia mogą odbywać się w dwóch trybach:
• weekendowy (dwa lub trzy zjazdy weekendowe)
• tygodniowy (jeden zjazd)

POSZERZONE

Cykl szkoleń modułowych. Każdy moduł wzbogaca warsztat nauczyciela w zakresie pracy z różnymi grupami wiekowymi, wprowadza w tajniki procesu nauczania i pomaga w osobistym rozwoju nauczyciela.

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ 

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt.

 

WYKAZ TEMATÓW PODSTAWOWEGO SZKOLENIA PIN

Program spotkania
Analiza elementów typowego spotkania dla dzieci i układu w zależności od grupy wiekowej itp.

Lekcja biblijna – przygotowanie i prowadzenie
Daje umiejętność opracowywania własnej lekcji biblijnej, w oparciu o daną historię, w celu praktycznego i skutecznego uczenia zawartej w niej prawdy biblijnej. Uczy pracy z tekstem biblijnym.

Biblijne podstawy ewangelizowania i nauczania dzieci
Zajęcia egzegetyczne, pokazujące duchowe potrzeby dzieci, ze szczególnym podkreśleniem potrzeby zbawienia.

Ewangelizowanie dzieci
Zajęcia biblijne i warsztatowe przygotowujące do efektywnego i efektownego przedstawiania poselstwa ewangelii.

Udzielanie porady duchowej
Zajęcia dające zrozumienie ważności rozmowy z dzieckiem po spotkaniu (ewangelizacji, nauczaniu), uczące przeprowadzenia takiej rozmowy w praktyczny i odpowiedzialny sposób.

Dyscyplina na zajęciach z dziećmi
Analiza przyczyn problemów z dyscypliną na zajęciach z dziećmi, praktyczne porady, co robić, czego nie robić, żeby utrzymać dobrą dyscyplinę.

Nauczanie przez wersety 
Dlaczego uczyć na pamięć wersetów biblijnych? Jak to robić, by było to atrakcyjne i skutecznie uczyło prawdy biblijnej?

Nauczanie przez  pieśni 
Dlaczego uczyć piosenek? Jak to robić, by było to atrakcyjne i skutecznie uczyło prawdy biblijnej?

Nauczania poprzez zabawy
Zabawa powinna być narzędziem uczenia. Jak to robić, by ta część spotkania nie była tylko zabawianiem dzieci?

Sporządzania pomocy wizualnych 
Nie trzeba wydawać pieniędzy, żeby mieć ciekawe i dobre pomoce wizualne. Jak i dlaczego używać pomocy? Jak przygotować je samemu?

Powtórki i konkursy
To świetne narzędzie do sprawdzania nie tyle dzieci lecz samego siebie. To okazja do korygowania popełnionych błędów, dodania ważnych rzeczy itp. a jednocześnie świetna zabawa! Co robić, żeby tak było?

Zobacz też WARSZTATY