Wsparcie finansowe

Wspieranie pracowników misyjnych to szczególna forma służby. Jako ofiarodawca możesz mieć bezpośredni wpływ na realizowanie jakiegoś projektu misyjnego, nie biorąc w nim bezpośredniego udziału. Dzięki darom przekazywanym na konto BSM możemy funkcjonować jako pracownicy misyjni w pełnym wymiarze. Pozwala nam na realizowanie wielu zadań, co byłoby niemożliwe, gdybyśmy byli wolontariuszami.

Może chciałbyś przyczyniać się do rozwijania naszej służby i mieć swój wkład w nasze działania? Oto konto bankowe, na które możesz złożyć swój dar:
Biblijne Stowarzyszenie Misyjne
ul. Cieszyńska 47, 43-450 Ustroń
ING Bank Śląski o/Ustroń
32 1050 1096 1000 0001 0178 4874

Dostępna jest również opcja Przelew BLIK na telefon. Numer: 661 188 500.

tytułem: darowizna na cele statutowe – Edukacja Biblijna

Informacja:
Biblijne Stowarzyszenie Misyjne nie jest organizacją pożytku publicznego, celem statutowym Stowarzyszenia jest działalość zgodna z art. 17 ust.1 pkt.4 (Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)
Darowizny od osób fizycznych wpłacone na konto bankowe BSM podlegają odliczeniu w wysokości dokonanej darowizny, nie wiecej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu zgodne z art. 26 ust.1 pkt 9  (Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W przypadku osób prawnych górny limit odliczeń wynosi 10% dochodu.