Narzeczeni

1. KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Celem kursu jest pomoc narzeczonym w obiektywnej ocenie głębi i jakości ich relacji, wskazanie i przeanalizowanie najważniejszych aspektów życia małżeńskiego, zwrócenie uwagi na Boże standardy dla małżeństwa, a wszystko po to, by zawarty później związek miał dobre podstawy do pogłębiania relacji i budowania trwałego związku.

Kurs obejmuje 4 sesje, każda po 4 godziny, z krótkimi przerwami. Każdy uczestnik korzysta ze skryptu, w którym uzupełnia i notuje poruszane tematy. Zajęcia są prowadzone w sposób interaktywny. Pierwsza sesja jest poprzedzona Ankietą Wstępną. Uczestnicy niezależnie odpowiadają na kilkadziesiąt pytań, dotyczących kwestii wzajemnego poznania się narzeczonych, a po odesłaniu jej do nas konsultują w parach swoje wypowiedzi.

Pomiędzy kolejnymi sesjami pary otrzymują różna zadania. Jest także możliwość konsultacji telefonicznej lub osobistej rozmowy z instruktorami prowadzącymi kurs.

Obecność na każdej sesji jest konieczna, gdyż każda z nich jest osobną całością. Nie ma możliwości przejścia kursu w trybie „zaocznym”.

Zobacz terminy najbliższych kursów.

Kontakt w sprawie uczestnictwa oraz kosztów: telefon  607 603 243,   e-mail biuro@eb.org.pl

2. PORADNICTWO

W celu umówienia się na rozmowę prosimy o kontakt:
telefon: 607 603 243
e-mail: biuro@eb.org.pl