Aż dotąd pomagał nam Pan

Aż dotąd pomagał nam Pan

Walne Zebranie BSM było okazją do spojrzenia wstecz i podziękowania Bogu za Jego łaskę oraz prowadzenie, gdyż wiele rzeczy udało się zrealizować. Wkraczamy w nową kadencję z nadzieją i ufnością, że Bóg nadal będzie z nami.