Bóg jest Panem historii

Wczoraj Biblia była w tych krajach zakazaną księgą, a chrześcijanie prześladowani. Dzisiaj te kraje wysyłają misjonarzy, by inni mogli poznać Boże Słowo! Chodzi o Czechy, Rosję, Rumunię, Słowację, Węgry. Podczas konferencji (Svaty Jur, SK) przedstawicieli Misji im. Wycliffe’a na Europę Środkową i Wschodnią, usłyszeliśmy niezwykłe świadectwa właśnie z tych krajów. Chwile spędzone na konferencji były wyjątkową społecznością i okazją do wymiany doświadczeń. W szczególny sposób zjednoczyła nas wspólna modlitwa o postępy w tłumaczeniu Biblii na różne języki i rozwijanie edukacji biblijnej.

Zdjęcia z konferencji…