Dzień Misyjny we Wrocławiu

Program Dnia Misyjnego  31.05.2014

Część pierwsza

14.00 – 16.00  Przywitanie, wprowadzenie / uwielbienie / rozważanie

 Wycliffe – tłumaczenie Biblii na wszystkie języki świata,  

Eukacja Biblijna,

Służba wśród  Romów w Polsce i na Ukrainie, 

                Modlitwy 

16.00 – 16.30   Przerwa

 

Część druga

16.30 – 18.30   OM Operation Mobilization,

                         Misja na Wschód

                         Świadectwo pastora

                          Modlitwy pastorów 

18.30 – 19.00  Czas na modlitwę, pytania, rozmowy

 

W osobnym pomieszczeniu:

14.00 – 16.00 i 16.30 18.30:   2 Bloki zajęć misyjnych dla dzieci (opowiadania misyjne, zabawy, zajęcia chińskie itp.)