Idź w Nowy Rok z „IDŹCIE”

Na ścianach nowe kalendarze! A czy zaprenumerowałeś już magazyn "Idźcie"? Znajdziesz w nim ciekawe informacje z pól misyjnych, biblijne, historyczne, kulturowe i edukacyjne 

Informacja o prenumeracie…