Kalendarz na 2013

Nie zapomnijcie też zaprenumerować kwartalnika "Idźcie", który przedstawia bieżące informacje o pracy polskich misjonarzy, sytuację w różnych regionach świata, rozważania biblijne i wiele ciekawych zdjęć.

Każdy numer zawiera specjalny dodatek dla dzieci "Małe Idźcie", który począwszy od najbliższego, będzie miał 16 stron. A wszystko w cenie tylko 30 złotych na rok!

Zamówienia można składać pisząc na:

adres emailowy: asia_marcol@wycliffe.org
adres pocztowy: Biblijne Stowarzyszenie Misyjne, skr. poczt. 39, 43-450 Ustroń
telefonicznie: 33 854 43 11

Cena kalendarza: 10 zł
Prenumerata "Idźcie": 30 złotych
Opłatę prosimy wpłacić na konto BSM:
ING Bank Śląski o/Ustroń 32 1050 1096 1000 0001 0178 4874 z dopiskiem: Kalendarz 2013 lub prenumerata "Idźcie"