Maj w Tajlandii

Maj w Tajlandii

Światowa Konferencja wszystkich misji tłumaczy Biblii w Chiang Mai to było prawdziwe zderzenie z egzotyką. Pokonać kulturowe i duchowe bariery to wielkie wyzwanie dla misjonarzy. Więcej napiszemy w letnim „Idźcie”.