Magazyn dla dorosłych i dzieci

Pomyśl o zaprenumerowaniu kwartalnika "Idźcie", który przedstawia bieżące informacje o pracy polskich misjonarzy, sytuację w różnych regionach świata, artykuły dla rodziców i nauczycieli oraz wiele zdjęć. Ale przede wszystkim do każdego numeru dołączona jest gazetka dla dzieci "Małe Idźcie”. A wszystko w cenie tylko 30 złotych na rok!
W „Małym Idźcie” dzieci znajdą ciekawe opowiadania, kolorowanki, łamigłówki, ciekawostki, które pobudzają wyobraźnię i wciągają w tematykę misyjną.
Dla nauczycieli to gotowy materiał na zajęcia, by przynajmniej raz na kwartał przenieść się z dziećmi na pola misyjne. Gazetkę można kopiować dla każdego dziecka.
Aby zaprenumerować wystarczy wpłacić na konto BSM, ul. Cieszyńska 47, 43-450 Ustroń 30 złotych. Oto numer konta:
ING Bank Śląski o/Ustroń 32 1050 1096 1000 0001 0178 4874 z dopiskiem: prenumerata "Idźcie"