Nowy Rok Szkolny

Nowy Rok Szkolny

Rok szkolny rozpoczęliśmy już końcem sierpnia z tymi, których szkoła dotyczy, czyli z dzieci, rodzicami i nauczycielami. Zbyszek usłużył kazaniem na nabożeństwie rodzinnym w Wiśle-Malince