Powrót do szkoły

Nie chodzi o naszą reedukację (chociaż stale się uczymy) lecz o kolejną, po rekolekcjach, okazję dotarcia z Ewangelią do dzieci, młodzieży i rodziców. W kwietniu i maju czeka nas sporo spotkań w szkołach. Bądź z nami w modlitwie, prosząc o konkretny owoc tych prelekcji.