Poznaj I Nauczaj w Warszawie

Poznaj I Nauczaj w Warszawie

Pierwszy zjazd skupił silną grupę zapalonych nauczycieli z kilku zborów. Różnica wieku uczestników to ok. 50 lat! Było świetnie dzięki Magdzie, dynamicznej organizatorce. Kolejne zjazdy w lutym i marcu