Szkolenie stacjonarne PIN

Cztery soboty intensywnych zajęć, a w tygodniu odrabianie zadań domowych – to czeka uczestników Szkolenia PIN, przygotowującego do pracy z dziećmi w Szkółkach Niedzielnych, klubach czy na innych spotkaniach. Mamy nadkomplet uczestników, dlatego zajęcia nie będą odbywały się w biurze BSM, ale w wygodnych i gościnnych pomieszczeniach parafii E-A w Skoczowie i w budynku Kościoła Zielonoświątkowego w Wiśle Nowej Osadzie. Pragniemy, by osoby szkolące się doznały zachęty i zostały wyposażone w narzędzia potrzebne do służby wśród dzieci. Jesteśmy też wdzięczni Bogu za wolontariuszy, którzy zgodzili się pomóc nam w prowadzeniu warsztatów i wykładów. 

Stacjonarne szkolenie "Poznaj i Nauczaj" organizujemy raz w roku, zawsze na przełomie listopada i grudnia.

Nazwa PIN kryje w sobie istotę szkolenia. Szkolenie daje poznanie duchowych potrzeb dzieci i ciekawej metodyki, po to by skutecznie nauczać.

Przygotowuje do ewangelizowania i nauczania dzieci Słowa Bożego, dając praktyczne narzędzia i ob-szerne wiadomości na temat: biblijnych podstaw ewangelizowania i nauczania, nauczania lekcji biblijnej, pracy z tekstem biblijnym, udzielania porady duchowej, wypracowywania dobrej dyscypliny na zajęciach, nauczania poprzez: wersety, pieśni, konkursy i zabawy, sporządzania pomocy wizualnych itp.

Ze szkolenia mogą skorzystać zarówno osoby początkujące, jak i pragnące udoskonalić swój warsztat.