Szkolenie w Gliwicach

16 sierpnia startujemy w Szkole Podstawowej ETE w Gliwicach ze szkoleniem przygotowującym do pracy z dziećmi, a szczególnie do prowadzenia różnych zajęć biblijnych. Uczestniczyć będzie ponad 30 osób, zapowiadają się więc pracowite dnie.