Warsztaty w Wilnie

Warsztaty w Wilnie

Zjechało na nie 120 nauczycieli i katechetów z całej Litwy. W grupie litewskiej świetny tłumacz. Nauczyciele wdzięczni za każdy pomysł czy radę. Wspaniała okazja, by jasno przedstawić Ewangelię i zachęcić, do kreatywnego przekazywania biblijnych prawd na zajęciach z dziećmi.