W Krakowie i Czeskim Cieszynie

W Krakowie i Czeskim Cieszynie

Konferencja w Krakowie (13 stycznia) poświęcona będzie dwom tematom: „Dobre rozmowy” i „Przebaczające serce”. W Czeskim Cieszynie (28 stycznia) będziemy analizować, dlaczego Apostoł Paweł rozpoczął hymn o miłości od słów: „Miłość jest cierpliwa”?