Z nauczycielami w Białymstoku

Z nauczycielami w Białymstoku

Dobry nauczyciel nigdy nie przestaje być uczniem – tę zasadę doskonale rozumie grupa nauczycieli szkółek w Białymstoku! Intensywny czas warsztatów Poznaj i Nauczaj był dla nas okazją do poznania ludzi,  oddanych Bogu i służbie wśród dzieci.