Zabawy zapoznające z tematyką biblijną

Podstawowa pomoc do zbaw 1-5: 2 torebki + kartoniki z nazwami ksiąg.

Na kolorowych paskach papieru zapisz wszystkie księgi Biblii (po jednej na pasku).
Możesz na jednym kolorze napisać np. wszystkie księgi historyczne, na innym prorockie itd.
Przygotuj dwie papierowe torby odpowiedniej wielkości. Na jednej umieść napis NT, a na drugiej ST. Paski z księgami z Nowego Testamentu umieść w torbie z napisem „NT”, a ze Starego Testamentu w torbie z napisem „ST”.
Przygotowane sposób pomoce wykorzystaj do nauczania dzieci ksiąg biblijnych.

1. KSIĘGI BIBLII
Pomoce: kartoniki z zapisanymi księgami Biblii.
Możesz rozpocząć od uczenia ksiąg NT. Dzieci wyjmują kartki z torby „NT” i na stole (podłodze) układają je w odpowiedniej kolejności. Na początku mogą korzystać ze spisu treści NT.

Po kilku spotkaniach, gdy dzieci pamiętają już kolejność ksiąg NT, możemy bawić się inaczej:
• dziecko wyjmuje z torby jedną księgę i mówi, jaka to jest księga (historyczna, prorocka itp.)
• ma powiedzieć nazwę księgi, która jest w Biblii przed tą wylosowaną lub za nią
• ma wymienić kolejno wszystkie księgi, które są w Biblii za tą wylosowaną.

Potem dołączamy księgi ST i bawimy się podobnie.

Gdy uczysz wszystkich ksiąg jednocześnie, możesz np. wszystkie paski ułożyć na stole, dzieci kolejno podchodzą, wybierają jeden i wkładają do odpowiedniej torby. Potem razem sprawdzacie, czy dobrze.

2. ŻYWE KSIĘGI
Pomoce: kartoniki z zapisanymi księgami Biblii.
Wybierz kilkoro dzieci, np. czworo w przypadku powtórzenia ksiąg Ewangelii; pięcioro, jeśli chcesz powtórzyć księgi zakonu itp. Każde dziecko bierze kartonik i ustawia się w kolejności występowania „swojej” księgi.

3. STARY CZY NOWY TESTAMENT?
Pomoce: kartoniki z zapisanymi księgami Biblii, dwie papierowe torby – na jednej napis „Nowy Testament”, a na drugiej „Stary Testament”, jakiś odtwarzacz.
Włączasz muzykę, a dzieci siedząc w kole, przekazują sobie kolejno kartę z zapisaną na niej nazwą księgi (można też puścić w obieg kilka kart równocześnie). Na przerwę w muzyce, dziecko które trzyma kartę, powinno włożyć ją do właściwego pudełka. Jeżeli któreś dziecko pomyliło się, odchodzi z gry.
Uwaga! Zabawę przeprowadzamy dopiero wtedy, gdy dzieci poznały już księgi Biblii.

4. WYŚCIG
Pomoce: zestaw kartoników z księgami Biblii. Podziel dzieci na dwie drużyny. Kartoniki połóż przed drużynami w pewnej odległości. Na hasło „start” jedno dziecko biegnie i zabiera kartę, kiedy dobiegnie do grupy, wtedy może biec kolejna osoba. Kiedy wszystkie karty są już zabrane, dzieci z obydwu drużyn układają je w odpowiedniej kolejności.

5. ODSZUKAJ KSIĘGI W BIBLII 
Pomoce: zestaw kartoników z księgami Biblii. Ułóż je w stosik. Dziecko bierze kartę z góry i szuka danej księgi w Biblii. Można również bawić się w parach (lub z podziałem na dwie drużyny) – w tym wypadku obie osoby biorą równocześnie (np. z dwóch stosików) po jednej karcie i szukają księgi w Biblii. Kto znajdzie pierwszy, otrzymuje punkt.

6. W KTÓREJ KSIĘDZE CZYTAMY O …?
Trzymaj lub przymocuj do tablicy arkusz z zapisanymi księgami Biblii. Poproś, aby dzieci powiedziały ci, w której księdze czytamy o takich osobach jak np.:
Daniel, Adam, Józef, Mojżesz, Paweł, Piłat, Maria itp.

7. MIECZ 
Zabawa ta polega na tym, że dzieci wkładają zamkniętą Biblię (miecz) pod pachę. Podaj dzieciom odnośnik, a następnie wydaj rozkaz: „Wyciągnąć miecze!” Dzieci wyjmują Biblie spod pachy, pozostawiając je jeszcze zamknięte. Daj kolejny rozkaz: „Do boju!” Dzieci otwierają Biblie i szukają danego wersetu. Kto znajdzie pierwszy, czyta.