Wykaz tematów szkolenia podstawowego PIN

Program spotkania
Analiza elementów typowego spotkania dla dzieci i układu w zależności od grupy wiekowej itp.

Lekcja biblijna – przygotowanie i prowadzenie
Daje umiejętność opracowywania własnej lekcji biblijnej, w oparciu o daną historię, w celu praktycznego i skutecznego uczenia zawartej w niej prawdy biblijnej. Uczy pracy z tekstem biblijnym.

Biblijne podstawy ewangelizowania i nauczania dzieci
Zajęcia egzegetyczne, pokazujące duchowe potrzeby dzieci, ze szczególnym podkreśleniem potrzeby zbawienia.

Ewangelizowanie dzieci
Zajęcia biblijne i warsztatowe przygotowujące do efektywnego i efektownego przedstawiania poselstwa ewangelii.

Udzielanie porady duchowej
Zajęcia dające zrozumienie ważności rozmowy z dzieckiem po spotkaniu (ewangelizacji, nauczaniu), uczące przeprowadzenia takiej rozmowy w praktyczny i odpowiedzialny sposób.

Dyscyplina na zajęciach z dziećmi
Analiza przyczyn problemów z dyscypliną na zajęciach z dziećmi, praktyczne porady, co robić, czego nie robić, żeby utrzymać dobrą dyscyplinę.

Nauczanie przez wersety 
Dlaczego uczyć na pamięć wersetów biblijnych? Jak to robić, by było to atrakcyjne i skutecznie uczyło prawdy biblijnej?

Nauczanie przez  pieśni 
Dlaczego uczyć piosenek? Jak to robić, by było to atrakcyjne i skutecznie uczyło prawdy biblijnej?

Nauczania poprzez zabawy
Zabawa powinna być narzędziem uczenia. Jak to robić, by ta część spotkania nie była tylko zabawianiem dzieci?

Sporządzania pomocy wizualnych 
Nie trzeba wydawać pieniędzy, żeby mieć ciekawe i dobre pomoce wizualne. Jak i dlaczego używać pomocy? Jak przygotować je samemu?

Powtórki i konkursy
To świetne narzędzie do sprawdzania nie tyle dzieci lecz samego siebie. To okazja do korygowania popełnionych błędów, dodania ważnych rzeczy itp. a jednocześnie świetna zabawa! Co robić, żeby tak było?