Warsztaty dla nauczycieli szkółek

Zapraszamy nauczycieli Szkółek Niedzielnych na regularne spotkania przygotowawcze (tzw. Przygotowania Szkółkowe). Spotykamy się regularnie, by przygotować się duchowo i metodycznie do kolejnych zajęć biblijnych, wymienić doświadczenia, mieć społeczność modlitwy.

Pszczyna pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 18.15 Miejsce: Parafia Kościoła E-A
Ustroń pierwszy wtorek miesiąca, godz. 17.00 Miejsce: Parafia Kościoła E-A
Wisła pierwsza środa miesiąca, godz. 17.00 Miejsce: Parafia Kościoła E-A
Cieszyn pierwszy czwartek miesiąca, godz. 20.00 zajęcia w trybie on-line
Skoczów pierwszy piątek miesiąca, godz. 18.00 Miejsce: Parafia Kościoła E-A

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt.