Edukacja

Aby poznało go następne pokolenie…
(Psalm 78:6)

Nasz kraj jest wielkim polem misyjnym. Chociaż Polacy mają Biblię w swoim ojczystym języku od setek lat, to nasz naród nie odkrył jeszcze przemieniającej mocy Słowa Bożego. Trzeba więc podejmować działania, aby zachęcać rodaków do poznawania Biblii i przyjmowania tego, czego ona uczy. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż w mentalności Polaków funkcjonuje wiele barier, powstrzymujących ich od samodzielnego poznawania Słowa Bożego.
Ludzie, dla których Biblia nie jest ostatecznym autorytetem w sprawach wiary, którzy nie rozkoszują się jej poznawaniem i życiem według niej, nie są zainteresowani tym, by brać udział w realizacji zadania zostawionego nam przez Pana Jezusa:„Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody” (Mt 28:18-20; Mk 16:15).

Nasze cele

Chcemy, by z pokolenia na pokolenie była przekazywana Dobra Nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.
Pragniemy, by katecheci i nauczyciele szkółek niedzielnych pomagali dzieciom w nawiązaniu osobistej relacji z Bogiem.
Zależy nam, by rodzice czerpali z Bożego Słowa zasady do mądrego wychowywania dzieci, a małżeństwa inspirację do budowania mocnych i trwałych związków.

Nasze cele realizujemy poprzez:

• szkolenia katechetów i nauczycieli szkółek niedzielnych

• materiały katechetyczne do nauczania Słowa Bożego

• wykłady, warsztaty i poradnictwo dla rodziców

• wykłady, warsztaty i poradnictwo dla małżeństw

• kursy przedmałżeńskie

• misyjne projekty edukacyjne