Materiały » Prace plastyczne

Przypominacz
Celem zajęć jest przygotowanie pomocy, która będzie nam przypominać o modlitwie o misjonarzy. Do modlitwy można wybrać misjonarza lub kraj. Dzieci składają kartonik w pół. Na jednej połowie zapisują: „Modlę się o…” (tu wstawiają imię i nazwisko misjonarza lub nazwę kraju. Na drugiej połowie zapisują werset z Jr 33:3. (Nauczycielu, werset można wcześniej wydrukować i wtedy dzieci go naklejają).
Tak przygotowany „przypominacz” można postawić na biurku czy półce. Zachęć do codziennej modlitwy.
Zakończcie zajęcia modlitwą, wykorzystując sporządzone pomoce.

Piękne nogi
Materiały: skarpetki wycięte z tektury, kredki, mazaki, wstążki, naklejki, guziki itp.
Dzieci ozdabiają skarpetki, kolorując je, wyklejając itp. Można ogłosić konkurs na: najpiękniejszą, najbardziej kolorową czy najbardziej pomysłową skarpetę.
Przeczytaj wersety z Rzym. 10:13-15. Powiedz: „Czy pamiętasz, kto pierwszy opowiedział ci o Panu Jezusie? Co by było, gdybyś nigdy o Nim nie usłyszał? Musiałeś usłyszeć, żeby uwierzyć. W Biblii czytamy, że ci, którzy zwiastują Dobrą Nowinę mają „piękne nogi”. Nie dlatego, że ubrali ładne skarpety, podobne do tych, które robiliśmy, lecz dlatego, że ich nogi są posłuszne Bogu. Niech te skarpety przypominają nam o modlitwie za misjonarzy. Módl się o to, by Bóg powoływał ludzi gotowych zostać misjonarzami.

Wielościan modlitwy
1. Skopiuj załączoną pomoc. Rozdaj klej, kredki i nożyczki.  pobierz plik pdf
2. Dzieci kolorują, wycinają i sklejają wielościan.
3. Weź do ręki wielościan i przeczytaj napisy. Tematy kolejnych modlitw podpowiadają „ściany”. Objaśnij, o co można modlić się w danym temacie. Módlcie się na zajęciach o misjonarzy, wykorzystując sporządzoną pomoc.
4. Dzieci zabierają wielościan do domu. Zachęć do modlitwy o misjonarzy. Niech modlą się danego dnia o to, co ściana przedstawia.

Skarbonka
Przygotuj nożyczki i różne obrazki związane z tematyką misyjną (np.: ludzie, miejsca itp.) Skopiuj załączoną pomoc. Sporządźcie skarbonki zgodnie z instrukcją. Skarbonkę dzieci zabierają do domu. Zastanówcie się, na jaki cel przeznaczycie zebrane za jakiś czas pieniądze. Pomyślcie o wsparciu polskich misjonarzy.  pobierz plik pdf