Materiały » Rowerzyści

Cykl lekcji, na których odkrywamy, co to znaczy być chrześcijaninem. Zestaw zawiera:

Grupa wiekowa

Materiał został przygotowany dla grupy 13-15 lat. Można go jednak wykorzystać również dla nieco starszych odbiorców. Wiele zależy od grupy, z którą prowadzisz zajęcia – od dojrzałości, wiedzy i potrzeb uczestników. Nauczyciel rozumiejący swoją grupę, z łatwością zaadoptuje treść do poziomu słuchacza.

Konspekt lekcji

Jest w nim miejsce na twoje notatki, gdy przygotowujesz się do zajęć. Materiał jest na tyle obszerny, że można go rozłożyć na dwa spotkania. Weź to pod uwagę, szczególnie, jeśli grupa jest chętna do dyskusji, by wystarczająco omówić ważne kwestie.

 Ślad

Tak nazwaliśmy arkusze dla uczestników. Arkusze do skopiowania znajdziesz na końcu podręcznika lub w pliku na pendrivie.

Wywiady

Na pendrivie dołączonym do podręcznika znajdziesz wideo, dotyczące każdego spotkania. Bohaterami wywiadów są osoby, które łączą dwie pasje: miłość do Pana Boga i rower.

Koszulka rowerowa

Do programu dołączona jest profesjonalna koszulka na rower. Jest to prezent od sponsora, zapalonego rowerzysty.

Materiały można kupić: w biurze BSM (tel. 33 854 43 11 lub 607 603 243) lub zamówić drogą elektroniczną: biuro@eb.org.pl

 

PIERWSZE SPOTKANIE

Być chrześcijaninem – Zacznij wreszcie!

Historia spotkania Natanaela z Panem Jezusem jest okazją do porozmawiania na temat pójścia za Jezusem. Jak zostać chrześcijaninem, czyli naśladowcą Chrystusa? Ciekawą rolę odgrywa tu Filip, który stał się uczniem Jezusa i zachęca Natanaela, by i on zaczął przygodę z Chrystusem.

DRUGIE SPOTKANIE

Być chrześcijaninem – Sam nie dasz rady

Historia Piotra próbującego chodzić po wodzie jest okazją, by porozmawiać o trudnych początkach bycia chrześcijaninem. Potrzebujemy pomocy Pana Jezusa w codziennych zmaganiach. Musimy uczyć się „patrzeć” na Niego, a nie na trudności, z jakimi się zmagamy.

TRZECIE SPOTKANIE

Być chrześcijaninem – Silnym codziennie

Wydarzenia, jakie rozegrały się w Betanii, w domu Marty są okazją, by porozmawiać o potrzebie karmienia się Słowem Bożym i o ustalaniu priorytetów w życiu. Ważne, by przy natłoku obowiązków szkolnych, pozaszkolnych a także rozrywek i atrakcji, nie zaniedbać relacji z Panem Jezusem.

CZWARTE PYTANIE

Być chrześcijaninem – Czy już doskonałym?

Ostatnia wieczerza Pana Jezusa z uczniami, epizody w ogrodzie Getsemane i na dziedzińcu pałacu arcykapłana, wreszcie rozmowa nad jeziorem po zmartwychwstaniu – wydarzenia, które pokazały Piotrowi, jak łatwo przecenić swoje siły. Analiza postępowania Piotra jest okazją, by porozmawiać o tym, że chrześcijanin może mieć upadek, ale Bóg jest wierny i nikogo nie przekreśla.

PIĄTE SPOTKANIE

Być chrześcijaninem – Służyć innym

Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy umył uczniom nogi. W ten sposób pokazał swoim naśladowcom, że każdy może usługiwać innym. Lekcja jest dobrą okazją, by porozmawiać o tym, co może powstrzymywać nas od służby. Jest też sposobnością, by zastanowić się, w jaki sposób możemy usługiwać darami, które posiadamy.

SZÓSTE SPOTKANIE

Być chrześcijaninem – Należeć do jednego Pana

Pewnego razu Piotr w rozmowie z Panem Jezusem i innymi uczniami, śmiało złożył świadectwo o Jezusie. Jakiś czas później, po aresztowaniu Pana Jezusa, ten sam Piotr, bojąc się konsekwencji, zaparł się swojego Pana. Dlaczego wierzący czasem nie przyznają się, że należą do „Bożej drużyny”? Lekcja jest okazją, by porozmawiać o odwadze potrzebnej do opowiadania się po stronie Boga.

SIÓDME SPOTKANIE

Być chrześcijaninem – Odnawiać pierwszą miłość

Apostoł Jan w liście do kościoła w Efezie (w Objawieniu) z jednej strony chwali tamtejszych wierzących, z drugiej jednak dotyka smutnej kwestii osłabnięcia pierwszej miłości do Boga. Podczas spotkania będziemy analizować, co powoduje, że porzucamy pasję dla Boga i zastanowimy się, jak ją odnowić.

ÓSME SPOTKANIE

Być chrześcijaninem – Dbać o bezpieczeństwo

Wędrówka chrześcijanina przez życie nie jest pozbawiona niebezpieczeństw. Musi być czujny i ćwiczyć się w dojrzałości, w poznaniu Boga i jego Słowa, by zwycięsko oprzeć się przeciwnościom ze strony szatana.

Apostoł Paweł, duchowy ojciec młodego Tymoteusza, w liście napisanym do niego przekazał mu cenne wskazówki, jak dbać o swoje duchowe bezpieczeństwo.

DZIEWIĄTE SPOTKANIE

Być chrześcijaninem – Omijać pułapki

Dawid był człowiekiem według Bożego serca, kochającym Boga, „czyniącym to co prawe w oczach Pana”. Szatan stale zastawiał na niego różne pułapki.  W końcu udało mu się dopaść Dawida. Lekcja z życia Dawida jest dobrą okazją, by wyciągnąć wnioski, jak omijać diabelskie pułapki i co robić, gdy jednak w taką pułapkę wpadniemy.

DZIESIĄTE SPOTKANIE

Być chrześcijaninem – Osiągnąć cel

Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Pan Jezus poszedł z uczniami na Górę Oliwną, pożegnał się z nimi i odszedł do Nieba. Czy rozstał się z nimi na zawsze? Nie! Jeszcze przed swoją śmiercią, podczas Ostatniej Wieczerzy, obiecał uczniom, że przygotuje dla nich miejsce w Niebie, by ich tam zabrać, gdy ponownie przyjdzie na ziemię. Spotkanie jest okazją, by porozmawiać o szczególnym celu dla każdego wierzącego człowieka – Niebie. Jak wybór tego celu zmienia nasze myślenie i postępowanie?