Materiały » Zapiski szkółkowe cz.2

Podręcznik zawiera:

Materiały można kupić: w biurze BSM (tel. 607 603 243) lub zamówić drogą elektroniczną: biuro@eb.org.pl

Parę słów od autorki

Szkółka niedzielna – bliska memu sercu w szczególny sposób. Jeszcze przed drugą wojną światową, w naszym rodzinnym domu na Gojach, szkółki prowadziła moja babcia. Potem, gdy byłam małą dziewczynką, moja mama, pokonując wiele przeszkód, zapoczątkowała, u progu lat sześćdziesiątych minionego wieku, szkółki niedzielne w zborze ewangelickim w Ustroniu. To ona zorganizowała jeden z pierwszych w Polsce, o ile nie pierwszy, Tydzień Dobrej Nowiny w czasie wakacji. Niestrudzenie prowadziła zajęcia z dziećmi, a potem comiesięczne spotkania dla nauczycieli szkółek w Ustroniu i Bielsku Białej do momentu, gdy z powodu choroby, pałeczkę przekazała w moje ręce. Tak się złożyło, że w tym samym mniej więcej czasie, inna pasjonatka szkółek i inicjatorka „Przygotowań” dla nauczycieli szkółek niedzielnych, Maria Gawlas, z racji zaawansowanego wieku, również musiała zrezygnować z dalszego prowadzenia tych spotkań.

Tak zaczęła się moja przygoda z comiesięcznymi spotkaniami w Ustroniu, Wiśle, Bielsku, Cieszynie, Skoczowie a później w Pszczynie i Drogomyślu, które gromadziły nauczycieli szkółek niedzielnych z okolicznych zborów. Trwa ponad 30 lat!

Moim pragnieniem jest, aby szkółki były miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością, by poznawać Boga i Jego stale aktualne Słowo i nawiązać z Nim osobistą relację, która przemieni całe ich życie.

Przekazuję w Twoje ręce „Zapiski szkółkowe” z nadzieją, że będą pomocne w przygotowaniu spotkań oraz, że przyniosą owoce w życiu dzieci, którym służysz.

Jak powstały scenariusze lekcji?

Gdy czterdzieści lat temu zaczęłam prowadzić szkółki, dzieci dobrze znały historie biblijne. Tak więc program oparty na nauczaniu cykli prawd Bożego Słowa, któremu towarzyszyło „skakanie” po historiach biblijnych, był wówczas zaletą.

Jednak od kilku lat nauczyciele szkółek sygnalizowali mi, że znajomość tych historii u dzieci jest coraz gorsza. Powodem jest to, że w domach przeważająca część rodziców nie czyta Biblii z dziećmi. Szkółka niedzielna jest więc dla większości z nich jedyną, poza lekcjami religii, okazją, by poznać historie biblijne, które z jednej strony są nośnikiem prawd biblijnych, z drugiej zaś pomagają dzieciom zrozumieć je i zapamiętać.

Stąd zrodził się pomysł, by połączyć „stare” i „nowe”, czyli by program na szkółkach obejmował zarówno cykle prawd wynikające z Wyznania Wiary, jak i przegląd zawartości Biblii – historii i bohaterów w usystematyzowany sposób: od pierwszej księgi Mojżeszowej po Dzieje Apostolskie. Program uzupełniłam lekcjami przedstawiającymi, czym jest Słowo Boże, czyli źródło naszego nauczania oraz modlitwa.

Ponieważ uważam, że dzieci potrzebują jak najwięcej usystematyzowanej wiedzy, nawet w cyklach prawd, gdzie odwołujemy się do różnych historii biblijnych, starałam się szukać ilustracji biblijnych z zachowaniem chronologii.

Program rozpisany jest na pięć lat, bo tyle zwykle dziecko w wieku szkolnym uczęszcza na zajęcia szkółki niedzielnej. Zobacz program na pięć lat

WYKAZ LEKCJI – ZESZYT 2

Lekcje o Bogu cz.2  Wierzę w Boga…

 1. Pan Bóg panuje nad wszystkim                      Eliasz nad potokiem Kerit i w Sarepci
 2. Pan Bóg jest cierpliwy                                     Ucieczka Eliasza
 3. Pan Bóg jest sprawiedliwy                              Eliasz, król Achab i winnica Nabota
 4. Pan Bóg jest wszędzie                                    Ucieczka Jonasza
 5. Pan Bóg jest miłosierny                                   Jonasz w Niniwie

Lekcje o Jezusie Chrystusie cz.2  Wierzę w Jezusa Chrystusa…

 1. Jezus Chrystus jest Bogiem                            Uzdrowienie sparaliżowanego
 2. Pan Jezus ma moc nad przyrodą                    Uciszenie burzy
 3. Pan Jezus ma moc oczyścić z grzechu           Uzdrowienie trędowatego
 4. Pan Jezus ma moc nad chorobą i śmiercią     Córeczka Jaira
 5. Pan Jezus ma moc nad szatanem                   Uzdrowienie opętanego

 Lekcje o modlitwie         

 1. Co to jest modlitwa?                                         Dawid ucieka przed królem Saulem
 2. Kto może się modlić?                                       Różni bohaterowie biblijni
 3. Gdzie i kiedy modlić się?                                  Różni bohaterowie biblijni
 4. Jak się modlić? Chwalę Cię Boże, dziękuję     Dawid pisze Psalmy
 5. Jak się modlić? Przepraszam                           Dawid i Batszeba
 6. Jak się modlić? Proszę                                     Dawid – różne epizody
 7. Jak Bóg odpowiada na modlitwy?                    Szunamitka, apostoł Paweł, Łazarz

Lekcje o modlitwie „Ojcze nasz”

 1. Jezus Chrystus jest Królem                              Lekcja tematyczna
 2. Bóg chce, by każdy wypełniał Jego wolę         Pan Jezus wypełnia Bożą wolę
 3. Bóg uczy, jak przebaczać                                 Przypowieść o złym słudze, Szczepan
 4. Tylko Bóg ma moc pokonać szatana                Życie Joba

Poznajemy bohaterów z Biblii  Józef, Mojżesz

Józef

 1. Pan Bóg chce abyśmy okazywali miłość          Józef, ukochany syn Jakuba I bracia
 2. Każdy grzech jest przeciwko Panu Bogu         Józef w domu Potyfara
 3. Pan Bóg wynagradza wierność                        Józef przed faraonem
 4. Pan Bóg chce, abyśmy przebaczali                 Józef przebacza braciom
 5. Bóg zawsze przeprowadza swój plan              Spotkanie po latach

Mojżesz  

 1. Pan Bóg chce używać swoje dzieci                 Dzieciństwo, ucieczka, powołanie
 2. Pan Bóg pomaga swoim dzieciom                   Mojżesz przed faraonem
 3. Pan Bóg jest mądry                                          Plagi
 4. Pan Bóg ratuje                                                 Pascha
 5. Pan Bóg ma nieograniczoną moc                    Przejście przez Morze Czerwone
 6. Pan Bóg troszczy się o swoje dzieci                Początek wędrówki
 7. Pan Bóg jest Bogiem zazdrosnym                   Nadanie przykazań, złoty cielec
 8. Pan Bóg jest wierny                                         Mojżesz wysyła szpiegów
 9. Pan Bóg musi ukarać za grzech                      Aaron, Miriam i Mojżesz grzeszą
 10. Pan Bóg przebacza                                         Miedziany wąż
 11. Pan Bóg jest dobry                                          Bóg wyznacza następcę Mojżesza