Materiały » Na codzień z Bogiem

Podręcznik „Na co dzień z Bogiem” jest trzecią częścią sześcioletniego programu do systematycznego nauczania dzieci prawd biblijnych w szkółce niedzielnej lub na lekcjach religii. Poszczególne cykle lekcji mogą również służyć jako podstawa nauczania na obozach, półkoloniach, wakacyjnych klubach biblijnych itp.

W podręczniku „Na co dzień z Bogiem” zapoznajemy dzieci z przesłaniem zawartym w  przykazaniach. Zwracamy ich uwagę na  pozytywny wpływ Bożych przykazań na jakość naszego codziennego życia i zachęcany je do życia zgodnego z Bożymi nakazami. Poznając z dziećmi księgę Jozuego przybliżamy im postać wspaniałego przywódcy i męża Bożego, który stale wzywał Izraelitów do codziennego życia z Bogiem i Jego nakazami. Cykl lekcji o życiu i dziele Pana Jezusa jest jeszcze jedną okazją, by wrócić do tematu codziennego naśladowania Boga i wskazać dzieciom na konieczność nawrócenia, jako warunku życia z Bogiem na co dzień. Podręcznik kończą lekcje o czterech niezbędnych elementach, które muszą być obecne w codziennym życiu każdego wierzącego.

Karty pracy ucznia „Na co dzień z Bogiem”
Do każdej lekcji przygotowana jest karta pracy ucznia. Zawiera ona informację dla dziecka i rodziców odnośnie tekstu biblijnego, prawdy oraz wersetu nauczanych na spotkaniu. Karty pomogą dzieciom w przyjemny sposób utrwalić przerobiony materiał. Zadaniem dzieci jest rozwiązywanie różnych łamigłówek, odpowiadanie na ciekawe pytania, rysowanie itp. Karty mogą zastąpić zeszyt ucznia.

Więcej informacji na temat sześcioletniego programu do systematycznego nauczania dzieci oraz tytuły pozostałych podręczników znajdziesz w opisie…

W materiały można zaopatrzyć się w w księgarni chrześcijańskeij „Szaron” www.szaron.pl

SPIS TREŚCI „NA CO DZIEŃ Z BOGIEM”

Na codzień z Przykazaniami
Lekcje o dziesięciu przykazaniach

1. Bóg jest jedynym  prawdziwym Bogiem   – Złoty cielec
2. Tylko Bogu należy się cześć    – Trzej młodzieńcy w piecu
3. Boże imię jest mocną wieżą    – Daniel w lwiej jamie
4. Bóg nakazuje święcić dzień święty   – Manna, przepiórki
5. Bóg błogosławi posłusznym dzieciom   – Miriam
6. Bóg karze dzieci, które nie szanują swoich rodziców – Absalom
7. Dla Boga nienawiść jest jak zabójstwo   – Miłosierny Samarytanin
8. Boży plan to szczęśliwa rodzina    – Adam i Ewa, Maria i Józef
9. Kradzież jest grzechem     – Zacheusz
10. Bóg chce, byśmy zawsze mówili prawdę  – Józef i żona Potyfara
11. Pożądanie prowadzi do grzechu, grzech do śmierci – Gehazy
12. Zbawienie jest darem łaski    – Bogaty młodzieniec

Lekcje z księgi Jozuego

13. Bóg jest wszędzie      – Jozue wodzem
14. Tylko krew Chrystusa jest ratunkiem przed śmiercią – Szpiedzy w Jerychu
15. Bóg jest wierny      – Zdobycie Jerycha
16. Bóg widzi każdy grzech     – Grzech Achana
17. Bóg wysłuchuje i odpowiada na modlitwy  – Jozue i Gibeonici
18. Wybieraj Boga i to, co się Jemu podoba!  – Śmierć Jozuego

Codzienne nasladowanie Pana Jezusa
Lekcje o życiu Jezusia Chrystusa cz.1

19. Bóg zawsze dotrzymuje obietnic   – Zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela
20. Bóg posługuje się posłusznymi ludźmi  – Zwiastowanie Marii
21. Jezus Chrystus jest Królem   – Mędrcy
22. Pan Jezus był zawsze posłusznym dzieckiem – Dzieciństwo Jezusa
23. Wszyscy potrzebują zbawienia   – Jan Chrzciciel i jego poselstwo
24. Pan Jezus został ofiarowany za nasze grzechy – Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela
25. Każdy może stać się uczniem Pana Jezusa – Powołanie Mateusza, Natanaela i Filipa
26. Pan Jezus ma moc nad przyrodą   – Uciszenie burzy
27. Pan Jezus ma moc oczyścić cię z grzechu – Uzdrowienie trędowatego
28. Pan Jezus ma moc nad śmiercią   – Córeczka Jaira
29. Pan Jezus ma moc nad demonami  – Uzdrowienie opętanego
30. Lekcja podsumowująca

Lekcje o życiu chrześcijanina

31. Boże dziecko czyta Biblię    – Maria i Marta
32. Boże dziecko świadczy     – Samarytanka
33. Boże dziecko modli się     – Różne biblijne postaci
34. Boże dziecko szuka społeczności   – Zbór w Troadzie i Jerozolimie
35. Pan Jezus chce być najważniejszy w życiu Bożego dziecka – Piotr chodzi po wodzie