Materiały » Obdarowani przez Boga

Podręcznik „Obdarowani przez Boga” jest piatą częścią sześcioletniego programu do systematycznego nauczania dzieci prawd biblijnych w szkółce niedzielnej lub na lekcjach religii. Poszczególne cykle lekcji mogą również służyć jako podstawa nauczania na obozach, półkoloniach, wakacyjnych klubach biblijnych itp.

W piątym roku nauczania chcemy uświadomić dzieciom wielkość tego, czym Bóg nas „łaskawie obdarza”. W tym celu najpierw odkrywamy niezwykłość największego Bożego daru, jakim jest zbawienie. Następnie w kolejnych lekcjach analizujemy z dziećmi, przykłady biblijne ilustrujące istotę tego, czym Bóg nas obdarowuje i uczymy je wyrażania wdzięczności za Boże dary. Wszystko po to, by dzieci zrozumiały, jak wiele Bożych darów zostało przygotowanych dla człowieka.

Lekcje zawarte w podręczniku „Używani przez Boga” nadają się dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

Karty pracy „Obdarowani przez Boga”
Do każdej lekcji przygotowana jest karta pracy ucznia. Zawiera ona informację dla dziecka i rodziców odnośnie tekstu biblijnego, prawdy oraz wersetu nauczanych na spotkaniu. Karty pomogą dzieciom w przyjemny sposób utrwalić przerobiony materiał. Zadaniem dzieci jest rozwiązywanie różnych łamigłówek, odpowiadanie na ciekawe pytania, rysowanie itp. Karty mogą zastąpić zeszyt ucznia.

Materiały dostępne tylko w formacie pdf, można zamówić w biurze BSM (tel. 607 603 243 lub 33 85443 11 lub drogą elektroniczną: biuro@eb.org.pl

Więcej informacji na temat sześcioletniego programu do systematycznego nauczania dzieci oraz tytuły pozostałych podręczników znajdziesz w opisie…

SPIS TREŚCI „OBDAROWANI PRZEZ BOGA”

Obdarowani przez wielkiego Boga

Lekcje o atrybutach Boga

1. Bóg jest wszechmogący  – Upokorzenie Nebukadnesara
2. Bóg jest wszędzie   – Nieposłuszeństwo Jonasza
3. Bóg jest miłosierny   – Jonasz w Niniwie
4. Bóg jest prawdą   – Epizody z życia króla Abrama, Saula i Pana Jezusa
5. Bóg nigdy się nie zmienia  – Lekcja doktrynalna
6. Bóg jest wierny   – Narodziny i ofiarowanie Izaaka

Obdarowani wspaniałym zbawieniem

Lekcje o zbawieniu

7. Zbawienie jest przez wiarę    – Kain i Abel
8. Grzesznik, który uwierzy, rodzi się na nowo – Ap. Paweł przed królem Agryppą
9. Ten, kto uwierzy ma życie wieczne – Rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem i Martą
10. Ten, kto uwierzy, zostaje przyjęty do Bożej rodziny – Dawid i Mefiboszet
11. Ten, kto uwierzy, staje się członkiem Bożej rodziny – Pierwsze zbory
12. Ten, kto uwierzy jest usprawiedliwiony   – Pokuta Manassesa

Obdarowani do życia dla Boga

Lekcje z życia Elizeusza

13. Duch Święty daje moc    – Powołanie Elizeusza
14. Bóg chce, żebyś był dobry dla innych  – Uzdrowienie wody w Jerychu
15. Duch Święty posługuje się wierzącymi  – Elizeusz i wdowa
16. Bóg pokazuje nam potrzeby innych  – Gościnność Szunamitki
17. Duch Święty pomaga wierzącym modlić się – Wskrzeszenie syna Szunamitki
18. Tylko Bóg może oczyścić z grzechu  – Uzdrowienie Naamana
19. Boże dziecko patrzy na Boga   – Wozy ogniste wokół domu Elizeusza
20. Bądź wierny Bogu, jak Elizeusz   – Wydobycie siekiery, pomoc Szunamitce
21. Lekcja podsumowująca

Lekcje nawiązujące do modlitwy „Ojcze nasz” 

22. Bóg jest doskonałym Ojcem   – Dziewczynka w domu Naamana
23. Co to znaczy święcić Boże imię?   – Eliasz na górze Karmel
24. Jezus Chrystus jest Królem   – Dawid i jego rycerze
25. Bóg chce, by każdy wypełniał Jego wolę – Posłuszeństwo Pana Jezusa
26. Bóg zaspokaja potrzeby swoich dzieci  – Epizody z życia różnych bohaterów
27. Bóg uczy jak przebaczać    – Przypowieść o złym słudze
28. Boży wróg jest zawsze gotowy do ataku  – Samson i Dalila
29. Tylko Bóg ma moc pokonać szatana  – Cierpienie Joba
30. Pan Bóg jest pełen mocy    – Uzdrowienie epileptyka
31. Lekcja podsumowująca

Obdarowani Niebem

Lekcje dotyczące przyszłości
32. Pan Jezus na pewno powtórnie przyjdzie – Znaki powtórnego przyjścia Jezusa
33. Czy jesteś gotowy na spotkanie z Panem Jezusem? – Pochwycenia wierzących
34. Niebo jest miejscem wiecznej radości i chwały  – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
35. Bóg osądzi świat     – Podobieństwo o pszenicy i kąkolu