Materiały » Od poznania do posłuszeństwa

„Od poznania Boga do posłuszeństwa”  to drugi podręcznik z 6-letniego programu do systematycznego nauczania dzieci prawd biblijnych. Powstał on z myślą o tym, by dzieci w sposób uporządkowany poznały, jaki jest Pan Bóg i dowiedziały się, jak zastosować w życiu prawdy dotyczące Jego Osoby i Jego dzieł. Program można wykorzystać do nauczania katechetycznego lub w szkółce niedzielnej. Poszczególne cykle lekcji mogą też służyć jako podstawa nauczania na obozach, półkoloniach itp.

Podręcznik „Od poznania Boga do posłuszeństwa” wprowadza dzieci w kolejne prawdy biblijne o Bogu Ojcu i Jezusie Chrystusie, by zrozumiały, że prawdziwe posłuszeństwo Bogu zaczyna się od powierzenia Mu swojego życia. Poznając z dziećmi księgę Dziejów Apostolskich przybliżamy im  postacie pierwszych chrześcijan, by ukazać dzieciom wartość posłuszeństwa i rozbudzić w nich pragnienie posłuszeństwa Bogu. Cykl lekcji o modlitwie, pokazujący sens i istotę modlitwy, jest jeszcze jedną okazją, by wrócić do tematu posłuszeństwa.

Karty pracy ucznia „Od poznania Boga do posłuszeństwa”

Do każdej lekcji przygotowana jest karta pracy ucznia. Zawiera ona informację dla dziecka i rodziców odnośnie tekstu biblijnego, prawdy oraz wersetu nauczanych na spotkaniu. Karty pomogą dzieciom w przyjemny sposób utrwalić przerobiony materiał. Zadaniem dzieci jest rozwiązywanie różnych łamigłówek, odpowiadanie na ciekawe pytania, rysowanie itp. Karty mogą zastąpić zeszyt ucznia.

Więcej informacji na temat sześcioletniego programu do systematycznego nauczania dzieci oraz tytuły pozostałych podręczników znajdziesz w opisie…

W materiały można zaopatrzyć się w w księgarni chrześcijańskiej „Szaron” www.szaron.pl

SPIS TREŚCI „OD POZNANIA BOGA DO POSŁUSZEŃSTWA”

Poznanie Boga

Lekcje o atrybutach Boga

1. Jaki jest Bóg?   – Powtórka z pierwszego roku
2. Bóg panuje nad wszystkim  – Eliasz nad potokiem, w Sarepcie, na górze Karmel
3. Bóg jest cierpliwy   – Ucieczka Eliasza,
4. Bóg jest sprawiedliwy  – Achab i Winnica Nabota,
5. Bóg jest mądry   – Józef -wybrane wydarzenia
6. Bóg jest łaskawy   – Lekcja doktrynalna

Lekcje o Jezusie Chrystusie 

7. Jezus Chrystus jest Światłością świata – Uzdrowienie ślepego
8. Jezus Chrystus jest Drzwiami do nieba – Arka Noego
9. Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem – Przypowieść o zgubionej owcy
10. Jezus Chrystus jest Chlebem Życia – Nakarmienie 5 tysięcy
11. Jezus Chrystus jest Drogą  – Namaszczenie nóg Jezusa
12. Jezus Chrystus jest Prawdą  – Jezus naucza w Nazarecie
13. Jezus Chrystus jest Krzewem Winnym – Onezym
14. Jezus Chrystus jest Życiem  – Wskrzeszenie Łazarza,
15. Lekcja podsumowująca

Posłuszeństwo Bogu

Lekcje dotyczące życia chrześcijanina (seria lekcji z Dziejów Apostolskich)

16. Duch Święty mieszka w wierzących – Zesłanie Ducha Świętego
17. Bóg chce, byśmy Go słuchali  – Piotr i Jan uzdrawiają chromego
18. Bóg wie wszystko    – Ananiasz i Safira
19. Boże dzieci cierpią dla Boga  – Prześladowanie chrześcijan
20. Bóg chce, by każdy usłyszał Ewangelię – Piotr i Korneliusz
21. Pan Jezus jest jedyną drogą do Boga – Nawrócenie Saula
22. Boże dzieci, bądźcie posłuszne Bogu – Apostoł Paweł: od Damaszku do Antiochii
23. Boże dzieci dzielą się Ewangelią  – Apostoł Paweł zostaje misjonarzem
24. Boże dzieci są nowymi stworzeniami – Apostoł Paweł w Filipii
25. Boże dzieci mają pokój w sercach – Aresztowanie Pawła
26. Boże dziecko ma pokój w sercu  – Paweł w drodze do Rzymu,
27. Lekcja podsumowująca

Lekcje o modlitwie

28. Co to jest modlitwa?  – Anna w świątyni, mały Samuel
29. Kto może się modlić?  – Piotr uwolniony z więzienia
30. Gdzie i kiedy można się modlić? – Różni bohaterowie biblijni
31. Jak rozmawiać z Bogiem? – Dawid cz. 1
32. Jak rozmawiać z Bogiem? – Dawid cz. 2
33. Jak rozmawiać z Bogiem? – Dawid cz. 3
34. Jak Bóg odpowiada?  – Szunamitka i jej syn, Ap. Paweł, Wskrzeszenie Łazarza
35. Lekcja podsumowująca