Materiały » Poznanie Boga

Program „Poznanie Boga” składa się z dwóch zeszytów: podręcznika dla nauczyciela i kart pracy dla ucznia.

Podręcznik  „Poznanie Boga”  to pierwszy podręcznik z 6-letniego programu do systematycznego nauczania dzieci prawd biblijnych. Powstał on z myślą o tym, by dzieci w sposób uporządkowany poznały, jaki jest Pan Bóg i dowiedziały się, jak zastosować w życiu prawdy dotyczące Jego Osoby i Jego dzieł. Program można wykorzystać do nauczania katechetycznego lub w szkółce niedzielnej. Poszczególne cykle lekcji mogą też służyć jako podstawa nauczania na obozach, półkoloniach itp.
Podręcznik „Poznanie Boga” poświęcony jest podstawowym prawdom chrześcijaństwa. Daje odpowiedzi na zasadnicze pytania:
– Kim jest Bóg?
– Czym jest grzech?
– Kim jest i co zrobił Jezus Chrystus?
– Co to jest Biblia?
Zawiera też cykl lekcji z życia biblijnej postaci Rut, dzięki którym jeszcze raz  wracamy do poznanych wcześniej prawd o Bogu, grzechu i zbawieniu.
Więcej informacji na temat sześcioletniego programu do systematycznego nauczania dzieci oraz tytuły pozostałych podręczników znajdziesz w opisie…

Karty pracy ucznia „Poznanie Boga”
Do każdej lekcji przygotowana jest karta pracy ucznia. Zawiera ona informację dla dziecka i rodziców odnośnie tekstu biblijnego, prawdy oraz wersetu nauczanych na spotkaniu. Karty pomogą dzieciom w przyjemny sposób utrwalić przerobiony materiał. Zadaniem dzieci jest rozwiązywanie różnych łamigłówek, odpowiadanie na ciekawe pytania, rysowanie itp. Karty mogą zastąpić zeszyt ucznia.

W materiały można zaopatrzyć się w w księgarni chrześcijańskiej „Szaron” www.szaron.pl

SPIS TREŚCI:  „POZNANIE BOGA”

Lekcje o atrybutach Boga

1. Bóg wszystko stworzył – Stworzenie świata
2. Bóg jest święty  – Powołanie Izajasza, Mojżesz i krzak gorejący
3. Bóg jest wszechwiedzący – Faryzeusz i celnik
4. Bóg jest dobry  – Narodziny i dzieciństwo Mojżesza
5. Bóg jest miłością  – Syn marnotrawny

Lekcje o grzechu

6. Grzech to nieposłuszeństwo wobec Bożych przykazań – Nadanie przykazań i złoty cielec,
7. Wszyscy jesteśmy  grzesznikami    – Adam i Ewa w raju, upadek,
8. Grzech oddziela nas od Boga    – Uzdrowienie 10 trędowatych,
9. Grzech musi być ukarany     – Potop
10. Grzesznikowi brak Bożej chwały   – „Mosty” – lekcja poglądowa
11. Grzesznik musi odwrócić się od grzechu  – Herod
12. Lekcja podsumowująca

Lekcje o Jezusie Chrystusie

13. Jezus Chrystus jest Bogiem   – Uzdrowienie sparaliżowanego
14. Jezus Chrystus stał się człowiekiem  – Narodzenie i dzieciństwo Jezusa
15. Jezus Chrystus był kuszony, a jednak nie zgrzeszył – Kuszenie Jezusa
16. Jezus Chrystus jest jedynym Kapłanem  – Lekcja doktrynalna
17. Jezus Chrystus jest Królem królów  – Lekcja doktrynalna
18. Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy  – Ukrzyżowanie Jezusa
19. Jezus Chrystus  zmartwychwstał – Spotkanie Jezusa z Marią
20. Jezus Chrystus poszedł do nieba   – Wniebowstąpienie,
21. Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie  – Przypowieść o 10 pannach
22. Lekcja podsumowująca

Lekcje z księgi Rut

23. Wybierz Boga i to co się Jemu podoba – Rut wybiera jedynego Boga
24. Bóg jest dobry i łaskawy   – Rut przybywa do Betlejem
25. Czy znasz Dobrą Nowinę?  – Rut dowiaduje się o krewnym wykupicielu
26. Jezus Chrystus jest Odkupicielem – Rut znajduje wykupiciela
27. Możesz należeć do Bożej rodziny – Rut zostaje żoną Boaza

Lekcje o Biblii

28. Biblia, to natchnione Boże Słowo – Jozjasz, młody król,
29. Słowo Boże jest prawdziwe  – Jechoszafat i Achab,
30. Słowo Boże jest wieczne   – Jeremiasz i Baruch
31. Słowo Boże ma moc   – Uzdrowienie sługi setnika,
32. Słowo Boże jest wierne   – Król Hiskiasz
33. Słowo Boże może zmienić życie  – Filip i Etiopczyk,
34. Słowo Boże przedstawia Pana Jezusa – Uczniowie w drodze do Emaus,
35. Lekcja podsumowująca