Materiały » Prowadzeni przez Boga

Podręcznik „Prowadzeni przez Boga” jest czwartą częścią sześcioletniego programu do systematycznego nauczania dzieci prawd biblijnych w szkółce niedzielnej lub na lekcjach religii. Poszczególne cykle lekcji mogą również służyć jako podstawa nauczania na obozach, półkoloniach, wakacyjnych klubach biblijnych itp.
W podręczniku „Prowadzeni przez Boga” zapoznajemy dzieci z kwestią Bożego prowadzenia w życiu wierzącego. W tym celu najpierw  wprowadzamy je w najważniejsze prawdy o Duchu Świętym, by uświadomiły sobie Jego rolę w życiu Bożego dziecka. Wskazujemy dzieciom na Boże prowadzenie i jego znaczenie dla nas w oparciu o wybrane historie biblijne oraz studium jednej postaci – Estery. Poznając z dziećmi kolejne historie z życia Pana Jezusa, uczymy je dostrzegania w nauczaniu Chrystusa wskazań do poddania się Bożemu prowadzeniu. Natomiast w cyklu lekcji o owocu Ducha Świętego odkrywamy, że prowadzenie przez Boga jest niezbędne do życia bogatego w owoce wiary.

Karty pracy ucznia „Prowdzeni przez Boga”
Do każdej lekcji przygotowana jest karta pracy ucznia. Zawiera ona informację dla dziecka i rodziców odnośnie tekstu biblijnego, prawdy oraz wersetu nauczanych na spotkaniu. Karty pomogą dzieciom w przyjemny sposób utrwalić przerobiony materiał. Zadaniem dzieci jest rozwiązywanie różnych łamigłówek, odpowiadanie na ciekawe pytania, rysowanie itp. Karty mogą zastąpić zeszyt ucznia.

Więcej informacji na temat sześcioletniego programu do systematycznego nauczania dzieci oraz tytuły pozostałych podręczników znajdziesz w opisie…

W materiały można zaopatrzyć się ww księgarni chrześcijańskeij „Szaron” www.szaron.pl 

SPIS TREŚCI „PROWADZENI PRZEZ BOGA”

Prowadzeni przez Ducha Świętego

Lekcje o Duchu Świętym

1. Duch Święty jest Bogiem   – Lekcja doktrynalna
2. Duch Święty mieszka w wierzących – Zesłanie Ducha Św., Namaszczenie Dawida
3. Duch Święty przekonuje o grzechu – Pan Jezus i Szymon Piotr
4. Duch Święty prowadzi wierzących – Fragmenty z życia Mojżesza
5. Duch Święty pomaga żyć dla Boga – Paweł i Galacjanie
6. Duch Święty pomaga zrozumieć Biblię – Ezdrasz
7. Wierzący są zapieczętowani Duchem Świętym – Lidia
8. Grzech zasmuca Ducha Świętego  – Izrael w czasach Sędziów

Lekcje z księgi Estery 

9. Bóg błogosławi tym, którzy są  Mu posłuszni  – Estera zostaje królową
10. Bądź wierny Bogu!     – Haman obmyśla straszny plan
11. Modlitwa to rozmowa z wszechpotężnym Bogiem – Mordochaj powiadamia Esterę
12. Bóg karze pychę      – Haman zostaje upokorzony
13. Czy obchodzi cię los innych?    – Żydzi zostają uratowani

Poddani Bożemu prowadzeniu

Lekcje o życiu Jezusa Chrystusa cz.2 

14. Jakim jesteś słuchaczem?     – Jezus naucza: Czworaka rola
15. Bóg daje szatę sprawiedliwości tym, którzy uwierzą – Jezus naucza: Uczta weselna
16. Wszystko należy do Boga    – Jezus naucza: Głupi bogacz
17. Pan Jezus jest Skałą    – Jezus naucza: Mądry i głupi budowniczy
18. Pan Jezus jest jedynym Zbawicielem od grzechu – Jezus zapowiada swoją śmierć
19. Pan Jezus przyszedł, by  służyć    – Umywanie nóg
20. Pan Jezus rozumie samotnych i cierpiących  – Getsemane i pojmanie
21. Jezus Chrystus umarł za ciebie i za mnie  – Śmierć Jezusa
22. Pan Jezus żyje i jest pełen mocy    – Zmartwychwstanie
23. Pan Jezus przyjdzie znowu    – Lekcja doktrynalna
24. Lekcja podsumowująca

Prowadzeni do wydawanie owocu

Lekcje o owocu Ducha Świętego

25. Czy owoc Ducha Świętego jest widoczny w twoim życiu?– lekcja wprowadzająca
26. Bóg rozwija w wierzących miłość   – Różne postaci
27. Bóg chce rozwijać w tobie radość   – Paweł i Sylas
28. Bóg chce rozwijać w tobie pokój    – Szczepan
29. Bóg chce rozwijać w tobie cierpliwość   – Mojżesz
30. Bóg chce rozwijać w tobie uprzejmość   – Rut i Boaz
31. Bóg chce rozwijać w tobie dobroć   – Tabita
32. Bóg chce rozwijać w tobie wierność   – Przypowieść o trzech sługach
33. Bóg chce rozwijać w tobie łagodność   – Dawid i Abigail
34. Bóg chce rozwijać w tobie wstrzemięźliwość  – Daniel i trzej przyjaciele
35. Lekcja podsumowująca