Materiały » Używani przez Boga

Podręcznik „Używani przez Boga” jest szóstą, ostatnią częścią sześcioletniego programu do systematycznego nauczania dzieci prawd biblijnych w szkółce niedzielnej lub na lekcjach religii. Poszczególne cykle lekcji mogą również służyć jako podstawa nauczania na obozach, półkoloniach, wakacyjnych klubach biblijnych itp.
W szóstym roku nauczania chcemy rozbudzić w dzieciach pragnienie służenia Bogu. W tym celu najpierw zapoznajemy je z kwestią naszej  tożsamości w Chrystusie. Następnie w lekcjach o Błogosławieństwach analizujemy z dziećmi, na czym polega życie z Bogiem i uczymy je właściwych postaw w kontekście służenia Bogu. Wszystko, po to, by praktyczne lekcje o misji, pokazujące, jak zaangażować się w służbę, pomogły dzieciom w odkrywaniu możliwości bycia używanym przez Boga. Sześć lat nauczania spinają klamrą lekcje o Słowie Bożym, ukazując wartość i ważność Biblii w naszym codziennym życiu. Bez tego fundamentu, nie można być użytecznym sługą.
Lekcje zawarte w podręczniku „Używani przez Boga” nadają się dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

Więcej informacji na temat sześcioletniego programu do systematycznego nauczania dzieci oraz tytuły pozostałych podręczników znajdziesz w OPISIE…

Podręcznik dostępny tylko w formacie pdf.

Materiały można zamówić w biurze BSM (tel. 33 854 43 11) lub  drogą elektroniczną: biuro@eb.org.pl

SPIS TREŚCI „UŻYWANI PRZEZ BOGA”

Moja tożsamość

Człowiek – Boże stworzenie

1. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo – Człowiek: wyjątkowe stworzenie
2. Grzech zniszczył Boży obraz w człowieku  – Zniekształcony obraz
3. Bóg chce przywrócić Swój obraz w człowieku  – Przywrócony obraz
4. Boże dziecko pilnuje swego umysłu    – Ja i mój umysł
5. Boże dziecko dba o swoje ciało    – Ja i moje ciało
6. Boże dziecko panuje nad swymi ustami   – Ja i mój język
7. Bóg może pomóc ci uporać się z lenistwem  – Ja i moje obowiązki
8. Bóg przestrzega przed złymi przyjaciółmi  – Ja i moi przyjaciele
9. Bóg zachęca do szukania dobrych przyjaciół – Ja i moi przyjaciele
10. Bóg jest właścicielem tego, co masz   – Ja i moja własność

Moja postawa

Lekcje w oparciu o „Błogosławieństwa”

11. Prawdziwe szczęście daje tylko Bóg  – Pan Jezus i Samarytanka
12 Bóg błogosławi pokornych   – Król Belsazar i napis na ścianie
13. Bóg wynagradza skruchę    – Nieposłuszeństwo Mojżesza w Meriba
14. Bóg wynagradza tych, którzy na Nim polegają – Walka Gedeona z wrogiem
15. Posłuszeństwo Bogu jest źródłem radości – Samuela, a synowie Helego
16. Bóg wynagradza życzliwość   – Pościg Saula za Dawidem
17. Bóg wynagradza ludzi „czystego serca”   – Henoch
18. Pokój w postawie wszystkim przynosi korzyść – Abraham i Lot
19. Prześladowania są w Bożym planie  – Rafavy – chłopiec z Madagaskaru
20. Lekcja podsumowująca

Moja służba

Lekcje o misji

21. Misjonarz kocha Boga ponad wszystko  – Powołanie uczniów
22. Misjonarz kocha wszystkich ludzi – Piotr usprawiedliwia się przed judaistami
23. Misjonarz kocha Boże Słowo   – Przygotowanie Tymoteusza do służby
24. Misjonarz głosi Ewangelię   – Paweł i Barnaba na Cyprze
25. Bóg zaspokaja potrzeby misjonarzy  – Wysłanie uczniów do służby
26. Misjonarze potrzebują twoich modlitw  – Lekcja w oparciu o cztery pytania
27. Każdy może zostać misjonarzem   – Powołanie Jana Marka do służby
28. Lekcja podsumowująca

Mój fundament

Słowo Boże jest niezwykłym światłem

29. Słowo Boże prowadzi nas    – Wędrówka Abrahama
30. Słowo Boże ostrzega przed niebezpieczeństwem – Odstępstwo ludu izraelskiego
31. Słowo Boże niesie ratunek    – Uratowanie Lota z Sodomy i Gomory
32. Słowo Boże pociesza    – Epizody z życia różnych bohaterów
33. Słowo Boże jest źródłem radości   – Habakuk
34. Słowo Boże prześwietla człowieka  – Lekcja doktrynalna
35. Lekcja podsumowująca